Wilde Ecke | Neschville

★ Les Deux • Podcast Rheinisch

LesDeux Logo

• Episode 001 Frühlingsanfang

Frühlings Frühlingsanfang
Wo häs du dich versteck
Frühlings Frühlingsanfang
Wors do bis widder weg

Frühlings Frühlingsanfang
Kumm doch kumm vorbei
Frühlings Frühlingsanfang
Maach vöran leven Mai

Klang ≈Son ≈ Sonido ≈ Suono ≈ Sound

Les Deux Frühlingsanfang • Episode 001

© 2018 Script, Musik, Lyrics & Produktion: M. Neschen ∘ All Rights Reserved

Frühlingslied Komplett: ab Minute 8:50 ca.